Help ons kinderen te helpen

Per juli 2016hebben wij na twaalf jaar de samenwerking met het kindertehuis van “Children of the Sun Trust” stop gezet. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze beslissing dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter Bob Loonen

Als stichting hebben wij ons vanaf het begin van onze stichting in 2004 ten doel gesteld de meisjes uit het tehuis veilig onderdak, onderwijs en studie te bieden. Aan dit doel is wat ons betreft na de beëindiging van de samenwerking met het tehuis niets verandert. Daarom willen wij het werk van de stichting nog niet stoppen. Wel zijn wij per 1 juli gestopt met het financieel onderhouden van het tehuis van Children of the Sun Trust. Het einde van deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat het werk van het tehuis is gestopt. De meiden uit het tehuis zijn terug gegaan naar familie. Wij willen de komende periode gebruiken om te pijlen welke hulp zij nog nodig hebben met betrekking tot onderdak, onderwijs en studie.

 Help een meisje zoals Deepa

Deepa verloor op jonge leeftijd in korte tijd haar vader en moeder. Na hun overlijden leefde Deepa op straat omdat het huis waar haar ouders woonde gehuurd werd en er geen geld was achtergebleven om de huur te kunnen betalen. In India bestaat geen sociaal vangnet voor kinderen als Deepa.
…lees meer

 Waarom werk ik mee aan stichting Sun Child Nederland?

Erik de Looff (penningmeester):Tijdens mijn bezoek aan het tehuis heb ik gezien hoe simpel het resultaat is van de financiële hulp die wij aan het tehuis hebben geboden: een matje om niet op de grond te hoeven slapen, een fornuis zodat er gezonde voeding gekookt kan worden op gas in plaats van op een open vuur met hout, reparatie van het dak.

Agnes Razenberg (secretaris): Ik ben zelf leerkracht en voel me zeer betrokken bij het welzijn van kinderen, zowel in ons land als elders in de wereld. 
...lees meer

 Al het geld direct op de juiste plaats

Om te zorgen dat al het geld direct op de juiste plaats terecht komt werkt onze stichting op een volledig vrijwillige basis. Met het geld dat wij ontvangen zorgen wij dat de meisjes die voorheen in het tehuis verbleven toch de mogelijkheid geboden wordt om een opleiding te volgen.
...lees meer
Stichting Sun Child Nederland ● IBAN NL48ABNA0473243490 ● Kamer van koophandel 20115884 West Brabant
Website: Erik Ploeg